“Bridgestone ALENZA 001” ที่สุดของยนตรกรรมพรีเมียมสำหรับรถ SUV ได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งใน All-New TOYOTA Corolla CROSS รุ่นใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลก

จำนวนผู้เข้าชม : 32 ครั้ง

ผู้แต่ง / แหล่งที่มา : www.rodweekly.com

ผู้บันทึก : www.rodweekly.com
date : [ 28 ก.ค. 2563 18:53:11 ]