สนพ. เสนอแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ลดรายจ่ายประเทศ 1.1 ล้านล้าน

จำนวนผู้เข้าชม : 593 ครั้ง

ผู้แต่ง / แหล่งที่มา : วารสารพลังงานทางเลือก

ผู้บันทึก : กองบรรณาธิการ
date : [ 30 พ.ค. 2556 14:13:49 ]